Språkvask

Språkvask omfatter alt fra retting av ortografiske feil og tegnsettingsfeil til omformulering, og i noen tilfeller restrukturering, av tunge og kompliserte tekster. Innholdet endres ikke, men man sikrer at den ferdige teksten har en ensartet stil, flyter godt og er lett å lese. Man ser på om de ulike tekstelementene kommer i en logisk rekkefølge og luker ut gjentakelser og overflødige ord.


Så selv om teksten ikke akkurat vaskes på 90 grader, vil den ofte krympe!