Kvalitet ⎪ Grundighet ⎪ Erfaring

Våre tjenester

Våre tjenester

oversettelse, korrektur og språkvask

Våre viktigste språk er norsk, engelsk, tysk, fransk, svensk, dansk, spansk og islandsk. Vi oversetter dessuten til både bokmål og nynorsk, og til nynorsk fra bokmål. Ta gjerne kontakt med oss angående andre språk også. Hvis ikke vi kan hjelpe, kan vi kanskje henvise til noen som leverer den aktuelle språkkombinasjonen.

I tillegg påtar vi oss korrekturlesing og språkvask av både korte og lange tekster.

Kvalitekst AS inngår i et samarbeid med Raad Gruppen AS.

Vi har utstrakt erfaring med følgende teksttyper:

-

 • Tekniske håndbøker

 • Bruksanvisninger

 • Internaviser

 • Medisinske tekster

 • Patentsøknader

 • Brosjyrer og salgsmateriell

 • Kursmateriell

 • Annonsetekster

 • Nettsider

 • Nyhetsartikler

 • Rapporter

 • Nyhetsbrev

Språkvask

Språkvask omfatter alt fra retting av ortografiske feil og tegnsettingsfeil til omformulering, og i noen tilfeller restrukturering, av tunge og kompliserte tekster. Innholdet endres ikke, men man sikrer at den ferdige teksten har en ensartet stil, flyter godt og er lett å lese. Man ser på om de ulike tekstelementene kommer i en logisk rekkefølge og luker ut gjentakelser og overflødige ord.

Så selv om teksten ikke akkurat vaskes på 90 grader, vil den ofte krympe!

Kontakt oss i dag