Våre tjenester: oversettelse, korrektur og språkvask

Våre viktigste språk er norsk, engelsk, tysk, fransk, svensk, dansk, spansk og islandsk. Vi oversetter dessuten til både bokmål og nynorsk, og til nynorsk fra bokmål. Ta gjerne kontakt med oss angående andre språk også. Hvis ikke vi kan hjelpe, kan vi kanskje henvise til noen som leverer den aktuelle språkkombinasjonen.

I tillegg påtar vi oss korrekturlesing og språkvask av både korte og lange tekster.

Vi har utstrakt erfaring med følgende teksttyper:

 • tekniske håndbøker
 • bruksanvisninger
 • internaviser
 • medisinske tekster
 • patentsøknader
 • brosjyrer og salgsmateriell
 • kursmateriell
 • annonsetekster
 • nettsider
 • nyhetsartikler
 • rapporter
 • nyhetsbrev

Kvalitekst AS inngår i et samarbeid med Raad Gruppen AS, www.raad.no.