Vår filosofi

Vår filosofi

Navnet Kvalitekst er sammensatt av ordene kvalitet og tekst

Navnet forplikter, og firmaet er etablert på grunntanken "kvalitet, grundighet og erfaring". Oversetterne våre har fagutdanning og lang yrkeserfaring, og alle tekster kvalitetssikres med en ekstra korrektur før levering. Dessuten jobber vi etter morsmålsprinsippet, det vil si at alle kun oversetter til sitt eget morsmål.

Vi vil gjerne levere skreddersydde produkter og ønsker derfor tettest mulig samarbeid og dialog med kundene underveis. Vår erfaring er at dette er tidsbesparende både for oversetter og oppdragsgiver. Vi slipper å gjette hvilken terminologi kunden bruker, dere slipper omfattende redigering i etterkant.

Kvalitekst - we make words you understand out of words you don't!